Σε εξέλιξη βρίσκονται  οι  εργασίες αποκατάστασης  των κρηπιδωμάτων του  κεντρικού λιμένα  Κάσου . Το έργο υλοποιείται  με χρηματοδότηση από το  πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ΠΔΕ 2019 με φορέα υλοποίησης το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου.

   Μετά την εμφάνιση σοβαρών καθιζήσεων στο μπροστινό και στα πλάγια τμήματα του κεντρικού λιμένα  ο Δήμος της Η.Ν. Κάσου  ενημέρωσε  το  Δημοτικό   Λιμενικό ταμείο Νότιας  Δωδεκανήσου ως αρμόδιο φορέα σχετικά με την αναγκαιότητα  αποκατάστασης των υποσκαφών του κρηπιδώματος του λιμένα Κάσου το οποίο σε συνέχεια της σχετικής ενημέρωσης από τις υπηρεσίες του Δήμου προέβη  σ όλες τις απαραίτητες ενέργειες για κήρυξη  ανοικτού διαγωνισμού ανάδειξης εργολάβου.

 Ο προϋπολογισμός του εν λόγω έργου ανέρχεται στο ποσό των  650.000 €  και αφορά την ολοκλήρωση υπεργολαβίας με αντικείμενο εργασιών την αποκατάσταση  αλλοιώσεων συνολικού µήκους διατρήσεων 179,75 μέτρων στον κεντρικό λιμένα Κάσου. Αυτές αφορούν την κατασκευή υφάλων σκυροδεμάτων για το κλείσιμο της  υποθαλάσσιας υποσκαφής των τεχνητών ογκολίθων μπροστά και πλάγια του λιμανιού. Ανακατασκευή της προστασίας του μετώπου και σφράγιση των μεγάλου εύρους κατακόρυφων αρμών µεταξύ των στηλών καθώς επίσης και την τοποθέτηση στις οπές προκατασκευασμένων σπονδυλωτών πασσάλων από σκυρόδεμα τα οποία δέχονται υψηλή πίεση από τον κυματισμό που προκαλούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα και από την ιπποδύναμη των σκαφών που χρησιμοποιούν τις λιμενικές υποδομές αλλά και από την ηλικία  των κατασκευών   .

   Ο  Δήμαρχος της Η.Ν. Κάσου Μιχάλης Ερωτόκριτος αφού εξέφρασε την ικανοποίηση για την πορεία των εργασιών, αναφερόμενος γενικότερα στην διαδικασία ανάθεσης και ολοκλήρωσης των απαραίτητων έργων  αποκατάστασης ζημιών αλλά και την δημιουργία νέων υποδομών απαραίτητων  για το νησί τόνισε την αναγκαιότητα εξεύρεσης λύσης  για την απλοποίηση των γραφειοκρατικών  διαδικασιών καθώς οι χρονοβόρες  διαδικασίες φαίνεται  να δημιουργούν σοβαρά εμπόδια στην λειτουργία και την αποδοτικότητα των υπηρεσιών του Δήμου ειδικά όταν τα προβλήματα της καθημερινότητας  απαιτούν άμεση παρέμβαση της Δημοτικής αρχής.