Ενόψει της έναρξης της περιόδου κυκλοφορίας των κουνουπιών και στο πλαίσιο ενίσχυσης των δράσεων ενηµέρωσης του κοινού σχετικά με τα µέτρα προφύλαξης από τα κουνούπια και πρόληψης νοσημάτων που µεταδίδονται με αυτό, σας διαθέτουμε το επισυναπτόμενο επικαιροποιηµένο ενημερωτικό υλικό, το οποίο είναι αναρτηµένο και στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δηµόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ., https://eody.gov.gr/disease/kovnovpia/) .